استرانسیم

اصلاح ملاس چغندرقند با هيدروكسيد استرانسيم براي گرفتن قند، در آتش بازي ها به علت ايجاد رنگ قرمز لاكي و در صنايع نظامي، تركيبات مختلف آن از قبيل نيترات استرانسيم پر اكسيد واگزالات آن براي ساخت منورها، مهمات ردياب و براي تهيه ابريشم مصنوعي استفاده مي شود. نمك هاي استرانسيم جهت ته نشيني سيليس، آهن، منگنز از محلول هاي غليظ شده كاربرد دارد. فسفات استرانسيم جهت تهيه لامپ هاي فلوئورسانس استفاده مي شود، كلريد استرانسيم در ساخت خمير دندان براي دندان هاي حساسا و نيز به عنوان جانشين باريت در گل حفاري براي چاه هاي نفت كاربرد دارد. در ساخت تلويزيون هاي رنگي كربنات استرانسيم براي لامپ تصوير به كار مي رود. اكسيد استرانسيم و اكسيد باريم براي محافظت اشعه در شيشه تلويزيون استفاده مي شود، در ساخت سراميك هاي فريت مگنت، كربنات استرانسيم مورد استفاده قرار مي گيرد. اين كاني اصولاً در خميره، شيشه، چيني و لعاب مصرف شده كه باعث افزايش سختي و شفافيت سراميك مي شود. در صنعت الكترو سراميك كربنات استرانسيم را در درجه حرارت بالا با اكسيد آهن تركيب نموده و به فريت تبديل مي كنند. پودر حاصله در 1200 درجه سانتي گراد ذوب شده و ماده اي به دست مي آيد كه داراي خاصيت مغناطيسي بسيار زياد مي باشد. براي الكترونيك روي از كربنات استرانسيم استفاده مي شود، بدين جهت كه ZnSo4 مقداري PbSo4 در خود دارد كه كربنات استرانسيوم فلز Pb را از روي جدا مي كند و در نتيجه باعث افزايش خلوص Zn مي شود. از ديگر موارد استفاده Sr و تركيبات آن در پزشكي، صنايع متالوژني، ذوب فلزات، تهيه گريس، مواد رنگي، فيزيك نور (اپتيك)، حمام هاي نمك گداخته و ... مي باشد.


Item Value
Srco3 97%max
Baco3 1.8%max
caco3 0.3%max
Na2o 0.3%max
Fe2O3 0.01%max
So4 0.35%max
Hcl 0.12%max
H2O2 0.3%max
A.P.S 3UM-5UM