کربنات منگنز

توضيحات مختصر کربنات منگنز کربنات منگنزتوضيحات مختصر کربنات منگنز کربنات منگنزتوضيحات مختصر کربنات منگنز کربنات منگنز


Item Value
MN 43.5
Cl 0.03
sulphate-so4 0.6
Residuse through screen 4
Appearance LIGHT BROWN