آمونیوم بای فلوراید

کاربرد آن در صنایع1.مورد استفاده در تجزیه و تحلیل شیمیایی، آبکاری و مواد ضد عفونی تجهیزات پردازش مواد غذایی. 2. آبکاری. 3. ساخت شیشه. 4. ساخت مواد ضد عفونی کننده و یا مایعات حلال جانبی.


Item Value
NH4HF2 98%
Loss on drying 2.0max
Ignition residue 0.10%max
Sulphate so4 0.10%max
NH42SIF6 0.50%MAX