اکسید منگنز

پیرولوزیت مهم ترین کانه ی منگنز است. آلیاژ منگنز با آهن در تولید فولاد کاربرد دارد. همچنین منگنز با فلزاتی مانند مس، روی، قلع و سرب به صورت آلیاژ مصرف می شود. در واکنش های شیمیایی به عنوان اکسید کننده مصرف دارد، به عنوان مثال در صنایع شیشه سازی، به خاطر این خاصیت سبب می شود که آهن اکسیده شود و رنگ آن از بین رود از این رو خاصیت رنگ بری دارد. از دی اکسید منگنز به عنوان رنگدانه در رنگسازی، روغن جلا، موم و تهیه ی واکس استفاده می شود. کاربرد دیگر دی اکسید منگنز در ساخت باتری های خشک نیز استفاده می شود. در تولید پرمنگنات پتاسیم، ساخت ماسک های گاز( به علت نگهداری گاز منو اکسید کربن) نیز از دی اکسید منگنز استفاده می شود.


Item Value
Mno 80.2
Mn 60
Pb 0.02
As 0.02
cd 0.02