کلراید کلسیم

در تولید آب معدنی و نوشیدنی ها کاربرد دارد. کلرید کلسیم خوراکی جایگزین کلرید سدیم در تولید مواد غذایی میتواند باشد و طعم مطبوع و شور مزه در مواد غذایی بدون افزایش سدیم بوجود می آورد. کلرید کلسیم به شیرهای فراوری شده جهت بالا بردن کلسیم و بهبود بافت بخصوص در تولید انواع پنیرها افزوده میشود و نیز به شیرهای با کلسیم بالا اضافه میگردد. کلرید کلسیم یا کلرور کلسیم خوراکی بعنوان مبرد در تولید بستنی و دسر یخ زده کاربرد دارد. کلرور کلسیم خوراکی در تولید خوراک دام و طیور نیز استفاده میشود.


Item Value
purity 77.7
totali alkali chloride 2%
totali mangnesium as mgcl2 0.15%
alkalinity as ca OH2 0.06%
sulphate 0.03%
Iron 0.001%
 water insoluble 0.07%