دی آمونیوم فسفات

از جمله مهمترین مواد شیمیایی که در سالهای اخیر، عمدتا از طریق فاضلاب های شهری و صنعتی و یا کودهای شیمیایی و به مقدار قابل توجه وارد محیط های آبی شده است،


Item Value
P2O5 44-48
N2 18-19.5
H2O MAX
Density gr/cc0.98-0.92