جستجو برای سازمان صنعت معدن و تجارت استان آذربایجان غربی فایل ها:


سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان غربی فایل ها صفحه اصلیدرباره سازمانشرح وظایف سازمانمدیران سازمانافتخارات سازمانتوانمندیهای سازمانتماس با سازمانارتباط با مسئولین سازمان اطلاعات تماس واحدهااطلاعات تماس با ادارات شهرستان ساختار سازمانیچشم انداز و ماموریت سازمانمنشورهامنشور حقوق شهروندیمنشور سازمانمنشور اخلاق حرفه ای،مدیران و متخصصانمنشور نمازبیانیه حریم خصوصیراهبرد مشارکت سازمانفیش حقوقی مدیراندستورالعمل بروزرسانیواحدهای سازمانحوزه ریاستاداره محیط زیست ، بهداشت ، ایمنی و انرژی اداره آموزش ، پژوهش و فناوری اداره طرح ها و برنامه ریزیمعاونت توسعه مدیریت و منابعمعرفی و شرح وظایفواحدهای زیرمجموعه و همکاران گروه نوسازی و تحول اداریاداره منابع انسانی و پشتیبانیاداره امور مالیمعاونت امور صنایعمعاونت امور معادن و صنایع معدنیمعاونت نظارت و بازرسی معاونت بازرگانی و توسعه تجارتادارات تابعه شهرستانهااطلاعات استانآمار و اطلاعات استان طرح های پژوهشی اجرا شدهگزارش و مطالب علمیاطلاعات راهبردی برنامه راهبردی سازمان صنعت معدن و تجارت استان برنامه راهبردی وزارت صنعت معدن و تجارتمزیتهای صنعت، معدن تجارت استاناولویتها و فرصتهای سرمایه گذاری استانمحدوده های معدنی استان واحدهای صنعت، معدن و تجارت استاننقشه استانبرند شهری تکابمیزخدمتمیز خدمت الکترونیکیبیانیه سطح توافق خدماتجدول کلی شناسنامه خدمات میز خدمتشناسنامه خدمات الکترونیکی خدمات الکترونیکی معاونت امور بازرگانی و توسعه تجارتخدمات الکترونیکی معاونت امور صنایعخدمات الکترونیکی معاونت امور معادن و صنایع معدنیخدمات الکترونیکی اداره طرح ها و برنامه ریزیخدمات الکترونیکی معاونت نظارت و بازرسیخدمات الکترونیکی اداره آموزش، پژوهش و فناوریراهنمای ارباب رجوعبنر اطلاع رسانی و خدمات الکترونیکیخدماتمعرفی خدمات دستگاهمعرفی فرایندهای سازمانیدریافت فایلها و فرمهای سازمانیفرمهای الکترونیکیقوانین، مقررات و بخش نامه هاخدمات قابل ارائه از طریق بخش غیر دولتیانتقادها و پیشنهادهانظزسنجی پیش نویس ها و قوانینپرسشهای متداولپیوندها وسامانه هامشاوران تلفنی ستادی و شهرستانها مالیاتها،عوارض و حقوق دولتیدارایی،مفاصا حساب، تسهیلاتاخباراخباراطلاعیه هاویژه همکارانپست الکترونیکفیش حقوقی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان غربیفایل ها فهرست طبقات روابط عمومیبریده جرایدبولتن های سازمانمتفرقه فرمهای سازمانی فرمهای سازمانی حوزه صنعت فرمهای سازمانی حوزه معدن فرمهای سازمانی حوزه تجارت فرمهای اداره محیط زیست بهداشت ایمنی و انرژی فرمهای حوزه نظارت و بازرسی فرمهای اداره آموزش پژوهش و فناوری فرمهای اداره طرح ها و برنامه ریزی معدن صنایع طرح و برنامه ریزی اولویتهای سرمایه گذاری طرح اولویت دار مطالعه شده طرح سرمایه گذاری اولویت دار فرصتهای سرمایه گذاری استان اذربایجان غربی محیط زیست نظارت و بازرسی راهنمای ارباب رجوع فرمها و فرایندها ارسال آمار واحدهای معدنی ارسال آمار واحدهای صنعتی بروزرسانی ظرفیتهای تولید واحدهای ومعدن صنعتی اعلام پیشرفت پروژه های سرمایه گذاری دریافت اعلام موجودی ماهیانه انبار و سردخانه های استان درخواست معافیت از حقوق ورودی ماشین آلات خط تولید دریافت شناسه کاربری و رمز فرمهای صدور جواز تاسیس واحدهای فنی و مهندسیدریافت شناسه برای واحدهای ذخیره سازی یا نگه داری کالا انبارسردخانه دستورالعمل صدور جواز تاسیسدریافت شناسه کسب و کار صدور پروانه فنی و مهندسی صدور پروانه واحد طراحی و مونتاژ آسانسور صدور تاییدیه سوخت واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی صدور جواز تاسیس واحدهای فنی و مهندسی صدور گواهی تحقیق و توسعه فرآیندهای پروانه بهره برداری فرآیندهای جواز تاسیس فرم های فرآیند ثبت محدوده مجوز واردات ماشین آلات مستعمل معافیت گمرکی ماشین آلات معافیت گمرکی مواد اولیه قوانین و مقررات امور بازرگانی صنعتمعدن گزارشات تخصصی امور بازرگانی ستاد تنظیم بازار مزایده بهره برداری اکتشاف مزایده مرداد محدوده اکتشاف بهره برداری مزایده آذر محدوده های اکتشافی معادن بهره برداری پروانه اکتشافی مزایده خرداد محدوده های اکتشافیمزایده خرداد محدوده های اکتشافیمعدن بهره برداریمزایده خرداد محدوده های اکتشافی معدن بهره برداری پروانه اکتشافی مزایده شهریور محدوده های مزایده اکتشافی مزایده اسفند پروانه اکتشاف صدور پروانه اکتشاف دیماه پروانه اکتشاف صدور پروانه اکتشاف مزایده فروردین مزایده تیر ماه بهره برداری اکتشاف محدوده اکتشافی فرمهای بهره برداری مزایده مرداد آبان محدوده های اکتشافی پروانه اکتشاف پروانه بهره برداری گواهی کشف ماده مزایده اردیبهشت اکتشاف بهره برداری گواهی کشف ماده مزایده شهریور پروانه اکتشاف مزایده اردیبهشت اسفند طبقه جدیدپروانه اکتشاف مزایده شهریور مزایده مهر آمار و اطلاعات معدن صنایع تجارت آموزشنظارت و بازرسی شناسنامه خدمات معدن صنایع بازرگانی آموزش نظارت طرح و برنامه خدمات الکترونیکی معدن صنایعبازرگانی و توسعه تجارتآموزش و پژوهشطرح و برنامه ریزینظارت و بازرسیصنایع بازرگانی و توسعه تجارت طرح ها وبرنامه ریزی نظارت و بازرسیآموزش پزوهش بروشور خدمات سامانه ستاد جهت تستتست پشتیبانی آخرین فایل های فایل ها لیست سامانه ها و خدمات الکترونیک فهرست کارخانجات و واحدهای صنعتی گزارش اینفو ماهه آموزش ثبت درخواست صدور در سامانه جامع نرخ انواع خدمات فتوکپی مهدکودک فرم بازدید از طرح پربازدیدترین فایل های فایل ها نرخ لاستیک و پنچرگیری بازدید لیست واحدهای صنعتی بازدید راهنمای ثبت نام و دریافت نام کاربری ورمز عبور از درگاه بهین یاب بازدید تعرفه خدمات پنچرگیری در سال بازدید راهنمای صدور جواز تاسیس دردرگاه بهین یاب بازدید راهنمای آمار تولید بازدید صدور پروانه تأسیس ایجاد واحدهای قالیشویی و خدمات تکمیلی بازدید سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان غربی آدرس ارومیه بلوار ارشاد، ساختمان شهید امینی بلوار رجایی، جنب پارک ساعت ساختمان سابق اداره کار ملاقات با ریاست محترم سازمان روزهای چهارشنبه هر هفته از ساعت لغایت به غیر از ایام ماموریت کد پستی تلفن ساختمان شهید امینی ساختمان شهید باکری پست الکترونیک پیوندها سامانه تدارکات الکترونیکی ستاد سامانه مدیریت مرکزی حمل و نقل دورن شهری و حومه ای سامانه تخصیص تایر دریافت و رسیدگی به شکایات مردمی سازمان حمایت دریافت شناسه برای واحدهای ذخیره سازی و نگه داری کالا انبار و سردخانه سامانه اعلام موجودی کالا در مراکز ذخیره سازی کشور سامنه ثبت قیمت محصولات تولیدی وارداتی بصورت روزانه ثبت مشخصات برگ گزارشات بازرسی دریافت گزارشات و شکایات مردمی ثبت شکایات مردمی – لیست قیمت اقلام کالا و خدمات بصورت روزانه سامانه غربالگری کرونا ویروس پیشخوان مجوز های کشور پیشخوان مجوز های کشور سامانه پنجره واحد سرمایه گذاری سایت نماد اعتماد الکترونیکی وزارت صنعت ، معدن و تجارت سامانه مشاغل خانگی مرکز ملی پایش محیط کسب و کار کشور مجموع بازدیدها تعداد بازدید امروز تعداد بازدید دیروز تعداد بازدید هفته تعداد بازدید ماه آخرین به روزرسانی کلیه حقوق محفوظ و متعلق به وزارت صنعت، معدن و تجارت می باشد مجری پورتال سامان همه لطفا این مورد را مشخص فرمایید زمان معتبر نمی باشد تاریخ معتبر نمی باشد عدد معتبر نمی باشد این فیلد بایستی به فرمت ایمیل باشد آدرس وب سایت نامعتبر است مقادیر برخی از فیلدها تغییر کرده است ، در صورت خروج از صفحه بدون ثبت ، تغییرات نادیده گرفته خواهد شد آیا از حذف اطمینان دارید؟ موردی یافت نشد یک گزینه را انتخاب کنید فایلهای شما در حال ارسال است، لطفا منتظر بمانید موارد زیر در فرم به صورت صحیح وارد نشده است امکان افزودن ردیف جدید وجود ندارد همه لطفا این مورد را مشخص فرمایید زمان معتبر نمی باشد تاریخ معتبر نمی باشد عدد معتبر نمی باشد این فیلد بایستی به فرمت ایمیل باشد آدرس وب سایت نامعتبر است مقادیر برخی از فیلدها تغییر کرده است ، در صورت خروج از صفحه بدون ثبت ، تغییرات نادیده گرفته خواهد شد آیا از حذف اطمینان دارید؟ موردی یافت نشد یک گزینه را انتخاب کنید فایلهای شما در حال ارسال است، لطفا منتظر بمانید موارد زیر در فرم به صورت صحیح وارد نشده است امکان افزودن ردیف جدید وجود ندارد